viernes, 7 de junio de 2013

Finalitzem amb una reflexió sobre el documental: "Ser y Tener"

Aquesta és l’última entrada que faré de l’assignatura d’Educació Emocional abans de dur a terme l'examen de la matèria. Això no obstant, aquí no acaba el meu aprenentatge, ja que el món de les emocions es troba en nosaltres mateixos, i cada circumstància de la realitat és una oportunitat per a reflexionar-ne.

Al llarg de tot aquest temps, he après molt en torn de les distintes temàtiques que estan directa i indirectament relacionades amb l’àmbit emocional, però encara hem queda un llarg recorregut per aprendre. Això no obstant, m’agradaria reflectir en aquesta entrada, alguns dels aspectes que he après fins ara, analitzant un documental molt interessant que hem visualitzat a classe aquests dies, i el qual s’anomena: “Ser y Tener”, i el qual està dirigit per Nicolàs Philibert. Aquí vos deixo per visualitzar una de les parts que més m’ha agradat:


Malgrat tot, amb un fragment de la història, no és suficient per expressar tot el que m’ha fet reflexionar aquesta pel·lícula. Per això, ara vos exposaré un petit resum del documental creat per mi, i tot seguit, les idees principals que n’he pogut extreure. 

·         RESUM:

La història es situa en un petit poble rural de França, anomenat Augverne, concretament en una escola unitària molt diminuta i acollidora (la qual convida als infants a entrar), envoltada d’un entorn natural ple de plantes i arbres (el qual s’aprofita al màxim per concordar-se amb l’ambient creat dins l’aula).

L’estil d’aprenentatge que s’intenta dur a terme en aquesta escola és significatiu i constructivista, a més de basar-se amb el descobriment del coneixement per part de l’alumne, encara que s’observen molts d’aspectes, que recorden de forma molt arrelada, la metodologia tradicional i l’autoritarisme per part del professor. Això no obstant, s’intenta fomentar l’aprenentatge lúdic i individualitzat de cada infant.

Cal esmentar que en aquesta escola se li dóna molta importància a l’aprenentatge entre iguals, al treball en equip, i es dóna la possibilitat que els infants de distintes edats puguin interactuar i ajudar-se entre ells, destacant especialment l’aprenentatge dels més petits gràcies a l’ajuda dels més grans i a la imitació dels seus models.

En l’escola unitària d’aquest documental es demostra la preocupació perquè hi hagi una bona comunicació entre família i escola. Per altra banda, apareixen models de família que peguen al seu fill cada vegada que comet un error o no sap alguna cosa, o bé, models de família que estressen massa a les seves criatures.

Només al principi del documental, ja es pot observar una metàfora molt significativa amb dues tortugues que apareixen caminant per l’interior de l’aula, demostrant així símbol de vida més enllà de l’escola. L’escola no només s’ha de mirar des del punt de vista acadèmic, sinó que també està totalment vinculada amb el que es troba fora d’aquesta.

En el documental apareix una aula petita, oberta i intercultural, formada per nens de diferents edats i característiques personals, destacant el cas d’una nena amb necessitats especials.

Cal dir que el mestre que porta aquesta aula (el qual està a punt de jubilar-se), està molt compromès, i mostra una gran implicació, a més de sentir una profunda vocació per a la seva professió. Aquest segueix certes estructures tradicionals i autoritàries, però no li falta afectivitat cap als seus alumnes, i a més, du a terme un profund treball sobre les emocions en qualsevol situació que es presenti, destacant fins i tot, el treball del dol.

Per concloure, el documental ens parla de tot allò que pot succeir a l’interior d’una aula: continguts acadèmics, resolució de conflictes, aprenentatge de valors i normes, educació emocional, disciplina, convivència, atenció a la diversitat,... Ens mostra una confrontació entre autoritat i afecte, però on acaba guanyant l’afecte. Ens mostra una confrontació entre el constructivisme i el model tradicional, però on acaba guanyat el model vital i constructivista.

Un cop entès el documental, m’agradaria reflexionar sobre tota una sèrie d’aspectes de vital importància que hi apareixen:

·         L’ACTITUD DEL MESTRE:

L’actitud que ens mostra el mestre de l’escola unitària al llarg del documental és digne a seguir com a futura docent, malgrat tenir certs arrelaments autoritaris i tradicionals (però que es consideren normals per l’època i la zona geogràfica i cultural en la qual està ambientada la història).

Cal dir que se’ns presenta com un mestre, que malgrat estar a punt de jubilar-se, aquest no està cremat, sinó que es mostra molt compromès, amb una gran implicació, i es pot observar que té una profunda vocació per a la seva professió. En la meva opinió, tot mestre ha de tenir vocació pel que realitza, ja que en cas contrari, només treballarà per aconseguir un salari a final de mes, i no aconseguirà que els infants aprenguin amb motivació. Personalment penso, que si un mestre no demostra interès pel que realitza, tampoc podrà aconseguir estimular els interessos i les ganes d’aprendre dels més petits.

Miguel Ángel Santos Guerra, ens diu en la seva entrada de bloc Mercenarios de la educación:

“Es muy triste ser un mercenario de la educación. Para los profesionales, para sus compañeros y para los destinatarios de su trabajo. Para realizar bien esta tarea es necesario un mínimo de pasión y de entusiasmo. Decía hace unas semanas Emilio Lledó que era necesario amar la tarea y a las personas para las que se realiza". 

Per altra banda, el mestre del documental del qual estic parlant, proporciona atenció individualitzada a cada infant, i en tot moment fa reflexionar als seus alumnes, és a dir, els hi mostra una actitud reflexiva i filosòfica, fent-los raonar i cercar arguments coherents i lògics per aconseguir formar-los com a persones, i fer que tinguin una màxima concentració amb els seus estudis. D’aquesta forma, els hi pregunta què han après i perquè, el que és molt adequat, des de la meva perspectiva, per ajudar-los a prendre consciència del seu procés d’aprenentatge. En la meva opinió, no s’ha de donar les respostes als alumnes, sinó que s’ha de fer possible que ells mateixos les puguin respondre. Tot això, em fa pensar amb  un filòsof molt destacat, Sòcrates, el qual deia que encara havia d’aprendre molt dels seus alumnes, tot considerant-se ell mateix com un alumne.

Penso que un mestre no només ha de dur a terme la funció d’un docent, sinó també la de tutor, guia i orientador, acompanyant als seus alumnes en el seu recorregut d’aprenentatge en tot moment, donant-los petites aprovacions sempre que sigui adient (aspectes que es demostren al llarg de tot el documental).

Per tant, el documental ens mostra l’exemple d’un mestre a seguir, en el qual a més, les tècniques de l’escolta activa i l’ús del sentit de l’humor hi són presents. Això no obstant, probablement un aspecte negatiu que en destacaria, és que aquest, en el documental, cada cop que l’infant li deia algun aprenentatge que no havien donat a classe, li ho comentava dient que això no ho havien donat, però en la meva opinió semblava que no ho acceptava del tot de bon grat. Personalment, no comentaria als infants si certs continguts s’havien donat a classe o no, ja que dóna la sensació que els continguts que s’aprenen a l’escola, no tenen gaire relació amb el que s’aprèn a l’exterior. Des de la meva perspectiva, algunes de les característiques que han de conformar el perfil d’un bon docent, es poden visualitzar en el següent vídeo:
·         EL VINCLE DEL MESTRE AMB ELS ALUMNES:

Al llarg de diverses entrades anteriors, vaig comentar la importància de que s’establís un bon vincle afectiu entre mestre i els seus alumnes. En aquest documental, se n’han pogut observar diversos aspectes d’aquest adequat vincle. Els motius?

El vincle que mostra el mestre cap als seus alumnes és de plena confiança i proximitat, donant fins i tot, molta importància al contacte físic en els casos necessaris i adients. Li agrada observar-los i dedicar-li un temps a cadascun, fent possible així que pugui conèixer a cada infant.

Cal destacar en el documental, el temps que li dedica el mestre a una nena amb necessitats especials, a la qual se la tracta igual que la resta, i amb la qual el mestre hi parla, li pregunta com es sent, tot dient-li que creu en les seves possibilitats. A més, vetlla per l’atenció a la diversitat de tots els alumnes.

Per altra banda, en tot moment aprofita per interactuar amb ells de forma clara i calmada, en un mateix nivell, sense tenir una taula de professor específica per a ell, i seient-se a les mateixes taules que els seus alumnes. A més a més, fomenta molt les relacions socials, i intenta transmetre’ls valors com el respecte, l’amistat i el saber estar, per mitjà de recursos com la paraula, el diàleg, el raonament i el tractament de la moral. Tot això, tenint en compte que el mestre de l’escola en qüestió de la qual estem fent referència, sempre deixa fer possible que els infants puguin explicar les seves vivències, experiències i temors.

Malgrat tot, el mestre exerceix cert autoritarisme sobre els seus alumnes, i aquests últims en són totalment conscients. Per exemple, la presència de l’autoritat es pot observar en el fet que els alumnes han d’anomenar al seu mestre “senyor” i seure al mateix temps quan aquest arriba a l’aula, i si aquests fan algun error, a vegades se’ls culpabilitza, podent quedar fins i tot, sense sortir al pati. Això no obstant, malgrat saber que té l’autoritat, volen semblar-se a ell, ja que també es respira afectivitat entre ells. Aquest últim aspecte es demostra al llarg del documental, però especialment m’agradaria destacar quan els nens i nenes s’acomiaden del seu tutor l’últim dia de classe amb una besada, i aquest últim, en comptes de sentir-se orgullós perquè arriben les vacances, es troba més bé pensatiu i melancòlic. Em va donar la sensació com si els nens s’estesin acomiadant del seu avi, com en el cas d’aquesta fotografia:

Toma abuelohttp://www.flickr.com/photos/menezo/4023841670/

·         GESTIÓ DELS ESPAIS I DEL TEMPS:

A l’escola és molt important la gestió de l’espai i del temps, i un autor molt destacat, Vicenç Arnaiz, ens ho recorda constantment. En la meva opinió, és essencial la seva correcta gestió, ja que a partir de la seva planificació i organització, els aprenentatges seran d’una manera o una altra. Un exemple d’escoles que he estudiat aquest any en l’assignatura d’Estratègies d’Intervenció Educativa, i que ens demostra que han triomfat gràcies a aqueta correcta gestió, són les escoles de Reggio Emília, destacant a Loris Malaguzzi.
Aquí vos deixo un petit treball que vaig realitzar en aquesta assignatura acabada d’esmentar, i que reflecteix molt bé la importància de gestionar bé, especialment els espais:

Tornant al documental, alguns dels aspectes que es porten a la pràctica per aconseguir aquesta gestió són els següents:

-Hi ha una autèntica concordança entre les estacions de l’any i els ambients d’aprenentatge que es treballen a l’escola. D’aquesta forma, quan s’està a l’hivern, el mestre porta als infants a tirar-se en trineu; quan fa més calor , surten d’excursió al camp; quan s’està a l’arribada de l’estiu, surten a l’exterior a donar les classes (encara que continuant una mica amb l’ensenyament més tradicional),...

Per altra banda, l’escola unitària que apareix en el documental (la qual està envoltada d’un entorn natural ple de plantes i arbres) convida als infants a entrar-hi. Està envoltada de vida, i a l’interior de l’aula, a l’inici de la història, apareixen com a metàfora tortugues, demostrant així que la vida de l’exterior ha entrat dins l’aula.

-La distribució de l’aula per taules rectangulars és una forma d’afavorir el diàleg i les relacions interpersonals. Això és així, ja que es dóna importància al fet de que cadascun dels infants mostri el seu treball a la resta de companys, i que es donin i es facin comentaris i opinions entre ells. D’aquesta forma hi ha una coavaluació constant. A més, quan es produeixen entrevistes amb els pares, el mestre té en compte que es trobin en un mateix nivell, cara a cara, i de forma càlida i pròxima.

-Per últim, en relació a aquest apartat, només dir que el mestre del documental dóna temps perquè els infants puguin reflexionar, i a més, els hi dedica un temps individual a cadascun.

·         EL TREBALL DE LES EMOCIONS:

Les emocions formen part de nosaltres mateixos, i per tant, són continguts que sens dubte, no s’han de deixar de costat. Una de les característiques fonamentals que es pot observar al llarg d’aquest documental tant interessant, és el treball de les emocions que s’hi realitza:

-En un cas concret, el mestre intenta fer una mediació amb dos infants que estan enfadats i que s’han barallat. Els intenta fer reflexionar i tenir en compte els seus sentiments, treballant l’empatia i que cadascun d’ells es posi a la pell de l’altre. D’aquesta forma, cada infant acaba comentant el què li molesta, i finalment, arriben a un acord mutu. En una altra ocasió, un infant tira a terra a un altre nen. Davant d’aquesta situació, el mestre intenta fer ús de l’empatització, i fa que es demanin perdó.


-El mestre pregunta als estudiants com es senten, si es senten millor,... Els hi pregunta per la seva vida personal i familiar, i a més, tracta les malalties com una part més de la seva vida.

-Quan algú plora, el mestre no diu que ho deixi de fer, sinó que en fa constància, i ho accepta amb total llibertat. A més, li pregunta els motius pels quals plora. Estic totalment d’acord amb aquesta postura, plorar és una forma d’expressar emocions, i no s’ha de limitar. Com diu Ciara Molina (psicòloga emocional):

“Cuando te sientas triste no niegues tu tristeza. Conocerse y aceptarse marcan el camino de la Inteligencia Emocional”.

lagrimas de perla
-Per una altra banda, el mestre del documental treballa molt bé el període d’adaptació. Així per exemple, quan es produeix l’entrada de nous alumnes, els prepara, els presenta a la resta de companys de manera càlida i acollidora,... Concretament, en el documental es pot observar un cas d’un nen que plora perquè vol veure a la seva mare. El mestre hi estableix un primer vincle afectiu molt adequat, i a més, agafa el petit en braços, tot dient-los als més majors que l’hi expliquin que després d’una estona podrà tornar a veure a la seva mare. Per altra banda, també s’observa com prepara als alumnes de sisè curs per a l’entrada a l’institut.

-Per últim, es fa un correcte treball del dol al llarg del documental. Per exemple, això es pot observar quan el mestre parla amb l’infant que té el seu pare amb càncer, o bé, quan hi ha una nena que ha d’anar-se’n de l’escola. En la meva opinió, treballar el dol a l’escola és fonamental, ja que la mort d’algú o alguna cosa estimada, forma part de la nostra existència.


·         PER CONCLOURE...

Ser y tener” és un documental que no deixa indiferent a ningú, ja que provoca una gran reflexió. Apareix un mestre que a banda d’ensenyar a dibuixar, llegir i escriure als seus alumnes, els acompanya en el seu recorregut vital d’aprenentatge, i que a més, intenta evitar els problemes de disciplina i falta de motivació que puguin sorgir.

Cal dir, que aquests són alguns dels meus reptes a aconseguir com a futura docent! 

No hay comentarios:

Publicar un comentario